Navštívte nás v našej predajni na Hradskej ulici č. 78/B v Bratislave, tel.: 02 / 4552 3547.

Barkan wine Israel

Hrozno na výrobu týchto kvalitných vín získava ako z vlastných viníc, ktoré obhospodaruje na ploche cca. 150 ha, tak i nákupom od ďalších pestovateľov viniča. Celý výrobný a technologický proces výroby vín spoločnosti  BARKAN, ktoré všetky sú radené ako "košer" vína, je pod stálym odborným dohľadom rabína.