Navštívte nás v našej predajni na Hradskej ulici č. 78/B v Bratislave, tel.: 02 / 4552 3547.

Jurtschitsch vinárstvo

Skutočnosť, že rodinní príslušníci z troch generácií sa aktívne zaoberali vinárstvom v súčasnosti jasne ukazuje na dobrú spoluprácu rodiny ktorej budúcnosť je orientovaná na výrobu vín.
Osobitným aspektom podnikania rodiny Jurtschitsch je, že nemusia myslieť na ročné príjmy, ale skôr na generácie. To platí o to viac pri výrobe vín, pretože kvalita vín , bude závisieť aj na tom, ako blízko k prírode alebo v akej blízkosti prírodného ekosystému sú vinice.