Navštívte nás v našej predajni na Hradskej ulici č. 78/B v Bratislave, tel.: 02 / 4552 3547.

Tement

Vinárstvo Tement  sa nachádza na úzkej vyvýšenine ohraničenej vinohradom Zieregg. Z hlavnej budovy vinárstva je prekrásny výhľad do susedného Slovinska a z časti aj južného Štajerska. Moderné pivnice dokončené v roku 2002 sú vytesané do vápencového podložia, ktoré bolo kedysi korálovým útesom na dne mora. Manfred Tement je považovaný za superstar No.1 z oblasti južného Štajerska a bol priekopníkom pestovania odrody Sauvignon v oblasti južného Štajerska. Dnes táto oblasť patrí medzi najlepších producentov Sauvignonov na celom svete. Je to zásluhou jedinečnej kombinácie pôdy. Orientácie vinohradu, klimatických podmienok a vynikajúcich vinárov ako je Manfred Tement.