Navštívte nás v našej predajni na Hradskej ulici č. 78/B v Bratislave, tel.: 02 / 4552 3547.

Vladimír Hronský - EnoVia

Spoločnosť EnoVia s.r.o. bola založená na jeseň v roku 2005 so zámerom poradenskej činnosti v oblasti enológie, senzorického hodnotenia vína, marketingu vína a somelierstva.

V pomerne krátkom čase sa jej aktivity rozšírili na zabezpečenie odborných kurzov, školení a tréningov pre enológov, somelierov, food & beverage a sales managerov.